Αναρχικός είναι

Αναρχικός είναι θεϊκό αποτύπωμα χωρίς αντιγραφή..-

(Μ.Κ)

Δημοφιλείς αναρτήσεις