ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Αν θέλετε να εξοικονομείτε μηνιαίως χρήματα πληρώνοντας μικρότερες δόσεις για τις τραπεζικές σας οφειλές, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα να προσφέρουμε στις ανάγκες σας τις κατάλληλες λύσεις
1. Εξωδικαστικός συμβιβασμός: Συγκέντρωση όλων των δανειακών σας οφειλών από δάνεια και κάρτες ανά τράπεζα, με σκοπό τη μείωση της δόσης έως και στο 1/5 της σημερινής.

2. Για την περίπτωση που η τράπεζα δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πελάτη, εκείνος έχει το δικαίωμα να προσφύγει σε δικαστική ρύθμιση των οφειλών του βάσει του νέου νόμου.

3. Συγκέντρωση οφειλών έως 60.000 ευρώ με ή χωρίς προσημείωση ακινήτου: Οφειλές από δάνεια και κάρτες που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 60.000 ευρώ, μπορούν να διακανονιστούν σε μία τράπεζα με ή χωρίς προσημείωση ακινήτου κατά περίπτωση.

4. Πάγωμα δόσεων από 6 μήνες έως 1 έτος για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.

5. Ανακοπή πλειστηριασμών ή κατασχέσεων από έμπειρο νομικό σύμβουλο. Επίσης, διευθετήσεις σε διαταγές πληρωμής από τράπεζες, ΙΚΑ και λοιπά ασφαλιστικά ταμεία και εφορία.

6. Ρυθμίσεις – διακανονισμοί οφειλών για επιχειρήσεις. Ρύθμιση επαγγελματικών δανείων ΟΕ, ΕΕ, προσωπικών επιχειρήσεων (βλ. και ειδική ενότητα παρακάτω).

7. Πάγωμα τραπεζικών οφειλών επιχειρήσεων έως 2 έτη και, μετά τη διετία, τακτοποίηση των οφειλών της επιχείρησης έως 20 έτη. Ειδικά για ΑΕ και ΕΠΕ (βλ. και ειδική ενότητα παρακάτω).

8. Διακανονισμός με εφάπαξ καταβολή του μισού της αξίας του οφειλομένου ποσού στην τράπεζα.
Παράδειγμα: Αν οφείλετε 10.000 ευρώ και διαθέτετε σε μετρητά τα μισά χρήματα, δηλ. 5.000 ευρώ, μπορείτε με αυτά να πληρώσετε όλη την οφειλή και να λάβετε από την τράπεζα εξοφλητική για όλο το ποσό (10.000).

9. Ρυθμίσεις οφειλών ειδικά για δημοσίους υπαλλήλους, υπαλλήλους ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, στρατιωτικούς, αστυνομικούς, εκπαιδευτικούς, κληρικούς κλπ.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Αν υποθέσουμε ότι ο επιχειρηματίας οφείλει συνολικά σε 7 τράπεζες 100.000 ευρώ, και σε κάθε μία τράπεζα έχει καταγγελμένα δάνεια, κάρτες κλπ., χωρίς να μπορεί να τα αποπληρώσει αλλά δεν θέλει να κλείσει την εταιρία του ή να κηρύξει πτώχευση, τότε μέσω νομικής υποστήριξης (δικηγόρου), παγώνουν όλα τα δάνεια που έχει σε όλες τις τράπεζες για 2 χρόνια, και μετά τα 2 χρόνια αρχίζει την αποπληρωμή των οφειλομένων δανείων σε χρονικό ορίζοντα μέχρι 20 χρόνια (ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών) και σε μικρές μηνιαίες δόσεις, αποφεύγοντας το κυριότερο τη διαδικασία αναγκαστικής ή όχι πτώχευσης.

Πάγωμα οφειλών σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες ανεξαρτήτως ποσού και πανελλαδικά

Ποιους αφορά: επιχειρήσεις Ο.Ε., Ε.Ε. καθώς και εταιρίες που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας όπως Ε.Π.Ε., Α.Ε. και Α.Ε.Β.Ε., και όλες τις ατομικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα αν αυτή τη στιγμή είναι στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» σαν BLACK LIST ή απλά αν έχουν οφειλές σε Τράπεζες, Ι.Κ.Α., Τ.Α.Ε.Ε., Εφορία, επιταγές σε προμηθευτές – πιστωτές και είναι στον «Λευκό ΤΕΙΡΕΣΙΑ».

Η διαδικασία είναι η εξής:

• Λογιστής Α' τάξης ή από το Σ.Ο.Λ. αναλαμβάνει την εκπόνηση μιας οικονομικής μελέτης με το σκεπτικό ότι η επιχείρηση είναι βιώσιμη (ασχέτως των υποχρεώσεων που εμφανίζει αυτή τη στιγμή) και θα παραμείνει βιώσιμη για τα επόμενα 2 έτη του παγώματος όλων των οφειλών, και ότι μετά από τα 2 χρόνια θα μπορεί να αρχίσει να αποπληρώνει όλες αυτές τις υποχρεώσεις σε διάστημα μέχρι 20 έτη.

• Επιπλέον των οφειλών που εμφανίζονται στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ», θα πρέπει να ενημερώσει και να περιγράψει την οικονομική μελέτη με τις οφειλές που μπορεί να έχει σε τρίτους με τη μορφή επιταγών ή γραμματίων με τα πλήρη ποσά και στοιχεία τους.

Στη συνέχεια με τη συνεργασία του Νομικού Τμήματος (δικηγόρος) ορίζεται σε πρωτοδικείο δικάσιμος μέσα σε 3 μήνες, και το δικαστήριο βασισμένο στο άρθρο 44 καθώς και την έκθεση του δικηγόρου, υποχρεούται να βγάλει απόφαση παγωμάτων για 2 χρόνια σε όλους τους οφειλέτες της επιχείρησης (πιστωτές, Τράπεζες, Εφορία, Ι.Κ.Α. ΤΑΕΕ κ.λ.π.).

• Η επιχείρηση είτε είναι στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ BLACK LIST είτε ΟΧΙ, παίρνει BLOCK επιταγών, και συνεχίζει να εργάζεται κανονικά.

• Ο «ΤΕΙΡΕΙΣΙΑΣ» καταγράφει δίπλα σε κάθε εγγραφή «Πάγωμα».

* Τηλεφωνήστε μας σήμερα στα 210.88.18.474 ή 6945976642, για να βρούμε την καλύτερη λύση στις ανάγκες σας.
Financial Solutions
Γ' Σεπτεμβρίου 132, Αθήνα

Τι προβλέπει ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Ο νόμος 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα δηλαδή πρόσωπα που δεν είναι έμποροι και βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών χωρίς δόλο να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και εφ όσον πληρούνται οι ανάλογες προϋποθέσεις να απαλλαγούν από μέρος ή και από το σύνολο των χρεών τους

Ο νόμος προβλέπει ουσιαστικά τρία βήματα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

ΒΗΜΑ 1o: ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

Ξεκινάμε με μια αίτηση προς κάθε Τράπεζα στην οποία έχουμε ληξιπρόθεσμες οφειλές προκειμένου να μας χορηγήσει αναλυτική κατάσταση των οφειλών μας προς αυτή.

Οι Τράπεζες οφείλουν μέσα σε πέντε ημέρες να απαντήσουν και να αποστείλουν έγγραφο που με απλό τρόπο να αναγράφει την ολική οφειλή, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Ο νόμος προβλέπει ποινή έως 10.000 ευρώ σε περίπτωση καθυστέρησης εφόσον ο δανειολήπτης καταγγείλει την καθυστέρηση στη Γενική Γραμματεία του Καταναλωτή.

Στη συνέχεια ο οφειλέτης-δανειολήπτης με τη βοήθεια και τη μεσολάβηση Δικηγόρου ή άλλου φορέα από αυτούς που κατονομάζονται στο νόμο, συντάσσει την πρότασή του στα πλαίσια του εξωδικαστικού συμβιβασμού, δηλαδή ουσιαστικά προτείνει στην Τράπεζα πόσα χρήματα και με ποιον τρόπο μπορεί να αποπληρώνει από εδώ και πέρα.

Αν η Τράπεζα δεχτεί την πρόταση του δανειολήπτη, η διαδικασία σταματά εδώ και συντάσσεται πρακτικό συμβιβασμού που επικυρώνεται από τον Ειρηνοδίκη.

ΒΗΜΑ 2ο: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

Στην περίπτωση που αποτύχει ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, ο δικηγόρος που μεσολάβησε συντάσσει σχετικό έγγραφο και ξεκινά η διαδικασία ενώπιον του Ειρηνοδικείου.

Ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στο Ειρηνοδικείο του τόπου της κατοικίας του προσκομίζοντας στοιχεία που να δείχνουν:

- Την περιουσιακή κατάσταση του και του/της συζύγου του (Προσοχή: λαμβάνονται υπ’ όψιν τα εισοδήματα του/της συζύγου αλλά δεν κινδυνεύει η προσωπική περιουσία του/της συζύγου παρά μόνο του προσώπου που πήρε το δάνειο και του εγγυητή του δανείου).

- Την κατάσταση των πιστωτών του και των οφειλών του σε αυτούς

- Ένα λογικό σχέδιο διευθέτησης των οφειλών

- Τη βεβαίωση του δικηγόρου περί αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού

- Υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των ανωτέρω στοιχείων

- Αφού κατατεθεί η αίτηση μέσα σε έξι μήνες γίνεται η συζήτηση της υπόθεσης.

Στον πρώτο μήνα από την υποβολή της αίτησης, επιδίδεται η αίτηση στους πιστωτές. Στον δεύτερο μήνα οι πιστωτές απαντούν αν αποδέχονται το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών ενώ μπορούν να προτείνουν τροποποιήσεις. Στο πρώτο ήμισυ του τρίτου μήνα ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει το τροποποιημένο σχέδιο. Στις επόμενες 20 ημέρες απαντούν οι πιστωτές αν αποδέχονται το τροποποιημένο σχέδιο, ενώ στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου δημιουργείται φάκελος που ενημερώνεται με τις εξελίξεις.

Αν πετύχει ο δικαστικός συμβιβασμός, δεν γίνεται δίκη και ο Ειρηνοδίκης επικυρώνει απλά τον συμβιβασμό.

ΒΗΜΑ 3ο: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Αν αποτύχει και ο δικαστικός συμβιβασμός, ο Ειρηνοδίκης λαμβάνοντας υπ’ όψη του τα εισοδήματα του οφειλέτη, τη δυνατότητα συνεισφοράς του/της συζύγου του και τις βιοτικές ανάγκες του ίδιου και των προστατευόμενων από αυτών μελών της οικογενείας του, βγάζει απόφαση και υποχρεώνει τον οφειλέτη να καταβάλλει κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα 4 ετών μέρος του εισοδήματός του στους πιστωτές και εφόσον ο οφειλέτης είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της ρύθμισης, απαλλάσσεται από το υπόλοιπο των χρεών.

Στην περίπτωση που υπάρχουν εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες όπως μακροχρόνια ανεργία, σοβαρά προβλήματα υγείας, εξαιρετικά χαμηλό εισόδημα, ο Ειρηνοδίκης μπορεί, κατά την κρίση του πάντα, να αποφασίσει την καταβολή μικρού ύψους ή και πλήρη απαλοιφή του χρέους.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210.8818474 - 6945976642 (κο Παππά).

WWW.EISODIMA.GR

Δημοφιλείς αναρτήσεις